תודות:
לגיא כהן על הסריקות ולכותבי ומשתתפי אבק לדורותיהם